El Buscador de Turisme Rural de Catalunya

BUSRURAL

406 cases rurals

Guia d’allotjaments i cases rurals de Catalunya

Afegir allotjament
Segueix BUSRURAL al Facebook
Segueix BUSRURAL al Twitter
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Confidencialitat i Protecció de Dades

Les dades recollides en els diferents formularis d’aquest lloc web (BUSRURAL) seran usades en el marc legal establert per la "Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal" i amb estricte compliment de les finalitats i limitacions que s’hi preveuen, així como amb total respecte dels drets que en la mateixa es protegeixen.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la seva incorporació a un ficher de dades de caràcter personal propietat exclusiva de BUSRURAL (Manel Moles Buyo DNI:40328083K), així como el tractament informatitzat o no de les mateixes amb la finalitat de que puguin ser usats per BUSRURAL, per la comunicació, especialment per correu electrònic, periòdica, segmentada i personalitzada d’accions promocionals, comercials, d’enviament d’informació de productes i serveis d’aquest website, operativa i estadística, autorizant expresament a la mateixa per a l’extracció, enmagatzematge de dades i estudis de marketing amb objecte de adaptar les seves ofertes i informacions a cada perfil particular.

BUSRURAL queda autoritzada per l’usuari a fer ús de les dades personals que del mateix disposa i a efectuar amb elles el tractament informàtic necessari per la prestació del servei o serveis contractats o sol·licitats, reservànt-se el dret de donar de baixa totes o part de les dades d’un usuari quan ho consideri oportú.

Donat que l'hospedatge de la pàgina web es troba ubicat fora de la Unió Europea (a Canadà) podria ser que les dades que vosté ens facilitès haguesin de ser enviades, tractades o emmagatzemades fora d’Europa. Acceptant aquestes condicions, vosté accepta també aquest enviament, tractament i emmagatzematge de dades fora de la UE.

En el cas que les dades recollides es volguessin destinar a una finalitat diferent per a la que han estat recollides, es requerirá el consentiment previ dels interessants, resultant acreditada aquest consentiment, per qualsevol mitjà que doni testimoni en ple dret, admetent la utilizació del correu electrònic com a forma de prestació del consentimient.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les mateixes. La negativa a proporcionar aquelles dades que es considerin obligatories, suposarà la no prestació o la imposibilitat d’accedir al servei per el qual eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades de mode voluntari amb l’objectiu de que es puguin dur terme de forma més òptima els serveis oferts.

BUSRURAL ha adoptat les mesures tècniques i organizatives necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament, podràn exercir gratuïtament els drets de oposició, acces i informació, rectificació, cancelació de les seves dades i revocació de la seva autorizació sense efectes retroactius en els tèrmes especificats per la "Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal", conforme al procedimient legalment establert.

Tals drets podran ser exercitats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita a :

Gestió AES, C/ Ramon de Cabrera núm. 52 2n pis
C.P:17100, La Bisbal d’Empordà (GIRONA) (Tel. 620 16 51 31).

O bé a travès del correu electrònic info@busrural.com.

La sol·licitud haurà de contenir almenys les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions i telèfon de contacte, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i descripció concreta del dret exercit.

Aquesta pàgina web utiliza Google Analytics, un servei analític de webs prestat por Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són archius de texte ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús que vosté fa del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i archivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google farà ús d’aquesta informació pel seu compte amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin l’informació per compte de Google. Google no asociarà la seva direcció IP amb cap altre dada de que disposi Google. Vosté pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant a l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant, ha de saber que si ho fa podria ser que no pugui utilitzar la plena funcionabilitat d’aquest lloc web. Al fer ús d’aquest lloc web, vosté consenteix el tractament de la seva informació per Google en la forma i per les finalitats a dalt indicades.Aquesta pàgina és propietat de Gestió AES ©. Tots els drets reservats. | Condicions d’ús | Política de Privacitat
Data creació Febrer 2010 | Darrera actualització Març 2011
¡ CSS Válido !
Valid XHTML 1.0 Transitional